Umesto mucanja: govorite sigurno i tečno

Zar ne bi bilo sjajno kad bi mogao da govoriš tečno? Tomas Rudolf (psiholog i psihoterapeut) i ja (učitelj disanja i govora) mucali smo dugi niz godina, ali nam je uspelo da ponovo naučimo da tečno govorimo. I ti možeš da imaš korist od naših pozitivnih iskustava, jer ona proizilaze iz naše sopstvene pogođenosti problemom i iz temeljnog medicinskog znanja u vezi terapije govora.

Želiš li da znaš kako funkcioniše naš Trening protiv mucanja i da li bi to mogla da bude prava terapija za tebe? Pročitaj ovu stranicu i druge stranice naše internet prezentacije.

Mucanje možeš drastično da smanjiš

Pošto smo i sami nekada teško mucali, mi imamo sasvim ličan odnos prema mucanju i mogućnostima terapije. Naš Trening protiv mucanja je, dakle, rezultat koncepta koji bazira na ličnom iskustvu, primenjivom u svakodnevnom životu, i profesionalnom radu srcem i dušom, kao što u jednom video zapisu kaže Aleksandar (otac jednog mladog učesnika treninga).

Poboljšanje govora potvrđuje i > brojna video dokumentacija. Ono je rezultat konsekventnog rada. Novi način govora, uglavnom bez mucanja, treba naravno održati i nadalje povećavati sigurnost u govoru. Naš Trening protiv mucanja nudi intenzivan i sveobuhvatan program koji ti u ovome pomaže. Mnogi autentični izveštaji i pisma oduševljenih učesnika dokazuju da ova terapija govora prouzrokuje duboke pozitivne promene u mnogim oblastima života. Ovaj dodatni efekat postiže se zahvaljujući emocionalnim i psihološkim komponentama terapije.

U terapiji mucanja zvanična medicina polazi od toga da mucanje nije izlečivo, pa ne čudi što su mnogi učesnici Treninga protiv mucanja pre toga imali nezadovoljavajuća iskustva sa logopedima ili psihoterapijom. To nam pokazuje da je mucanje vrlo kompleksni poremećaj govora koji je teško savladati ili popraviti. U okviru ponuđenih termina naših seminara možete u svako doba da dođete na probni termin. Bićete na sigurnom, jer vam to omogućava pravo odustajanja za vreme probnog termina.

Seminari protiv mucanja

Od 1996. godine naš Trening protiv mucanja pruža efektivnu pomoć ljudima koji mucaju u Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Španiji i Velikoj Britaniji. U potrazi za delotvornom terapijom govora često na naše seminare dolaze ljudi i iz drugih evropskih zemalja. Po potrebi se tada seminar odvija na engleskom. Za učesnike treninga koji razumeju i govore srpski ili neki od jezika bivše Jugoslavije, omogućen je simultani prevod, uz najavu i dogovor termina. Slobodno nam pišite na > e-mail adresu. Deca i mladi podjednako uspešno savlađuju i primenjuju delotvorne tehnike govora i vežbe disanja kao i odrasli. Uz igru, a ipak disciplinovano, zajedno vežbamo da posmatramo proces mucanja da bi smo mogli da ga promenimo, uvodeći u njega strukturu i okvire meditativnih i vezivih elemenata. Rezultat: značajno bolja fluentnost govora, manje straha od govora, manje mucanja, porast samopouzdanja. Terapeutsko vođstvo povereno je diplomiranom psihologu i psihoterapeutu Tomasu Rudolfu, rad sa decom podržava radni terapeut Suzane Libelt sa svojim psom-terapeutom, labradorom Oskarom.

Transformisati mucanje ne znači pobediti mucanje, nego ga s ljubavlju promeniti

Zamislite da dok vozite auto istovremeno pritisnete pedale za gas i kočnicu. Svaki auto bi počeo da posrće i zastajkuje, zar ne? Možda je nekad postojao razlog da snažno pritisnemo na kočnicu i da zadržimo dah, bilo iz telesnih ili duševnih razloga. Danas više nema razloga za to. Želimo da damo gas i tečno govorimo, ali nas u međuvremenu automatizirani obrasci osećanja i reakcija u tome sprečavaju i teraju da ponovo pritisnemo kočnicu.

Šta onda mogu da učinim protiv mucanja? Što manje želim da mi se ono dešava, to češće je ono u mom životu prisutno i u toliko više patim zbog mucanja.

Moram da naučim da se prema svom mucanju odnosim neutralo. To je pristup mnogih terapija mucanja. Uz to mogu, na primer, da pomoću vežbi disanja i govora usmerim svoju pažnju na “sada i ovde“ ili da promenim mucanje, da ga modifikujem. Fluentan govor mogu da postignem pomoću najrazličitijih terapeutskih metoda, u idealnom slučaju govoriću potpuno prirodno.

Ali, da bih zadržao fluentan govor, moram da vežbam tokom određenog vremenskog perioda, čija dužina je od osobe do osobe individualna. U toku ove faze vrlo je veliki procenat onih koji se vraćaju na staro. Međutim, ukoliko primenom osnovnih principa pshihoterapije sebe bolje upoznam i postanem svestan svojih strategija izbegavanja, tada će mi uspeti da lakše i sigurnije savladam mucanje i ispravim greške u govoru. Naš Trening protiv mucanja uzima u obzir sveobuhvatne probleme terapije mucanja i daje praktična rešenja.

Koncept

Trening protiv mucanja sastoji se od jednog osnovnog seminara i naknadnih treninga za utvrđivanje i produbljivanje naučenog. Koncipiran je kao intenzivna terapija u ukupom trajanju od godinu dana, koji se u svojoj terapeutskoj koncepciji oslanja na Fiedler & Standup (1994). Mere koje preduzimamo odražavaju se kako na mucanje tako i na socijalno ponašanje.

Trening protiv mucanja naglašava posmatranje čoveka kao celine. On bazira na osnovama humanističke psihologije i duboko psihološki je fundiran. Pored toga, u njemu su zastupljeni i elementi bihejvioralne terapije, na primer analiza problemskog ponašanja po SORKC-modelu (Kanfer & Saslow 1970), Učenje socijalne kompetencije (Ulrich & Ulrich, 1976), aspekti Učenja modela po Banduri (1969, 1976, 1978) i Imunizacija stresa (Meichenbaum, 1977), kako bi se pacijentu omogućio adekvatan pristup svom strahu od mucanja.

Situacije u govoru se uvežbavaju kroz in-vivo suočavanje sa specifičnim situacijama koje izazivaju strah, što ovaj koncept približava svakodnevnim situacijama iz normalnog života. Situacije koje nisu kompatibilne sa strahom postižu se primenom različitih tehnika opuštanja, pri čemu se između ostalog primenjuju i koncentrativna meditacija i hipno-terapeutski elementi (Erickson, 1978). Uvežbavanje tečnog govora bazira na pricipima terapije disanja, uz skretanje pažnje na nešto drugo, kao telesno-terapeutsku podršku.

Ovaj višestrani i zaista celoviti pristup čini Trening protiv mucanja jedinstvenom metodom među terapijama mucanja.

Struktura Treninga protiv mucanja

Ljudi koji mucaju poseduju često posebne kvalitete i neobične sposobnosti. Poznatih primera iz istorije ima dovoljno (političari, pisci, glumci, itd.). Učesnici našeg seminara imaju, dakle puno razloga da budu ponosni na sebe.

Na našim seminarima objašnjavamo vezu između disanja i govora, posebno između funkcije dijafragme i stvaranja glasa. U sledećem koraku treniramo funkcionisanje dijafragme pomoću vežbi disanja. Zatim koristimo tehnike savladavanja stresa, posebno putem odvraćanja pažnje. Čak i pacijenti sa jakim simptomima mucanja i teškim mucanjem u stanju su da već prvog dana seminara izgovore cele rečenice bez mucanja. To nam svima uliva hrabrost.

Istovremeno uvežbavamo vrlo deletvorne tehnike opuštanja. U to ubrajamo tehnike meditacije, dubokog opuštanja i putovanja kroz maštu, koje su prilagođene prolematici mucanja i uokviruju čitav koncept našeg treninga, tako da se mucanje smanjuje na prirodan način.

Primenjujemo i mentalne tehnike za reprogramiranje podsvesnog ponašanja i podsvesne strukture mucanja. Time se malo po malo oslobađamo starih modela u govoru i izgrađujemo i učvršćujemo subjektivni, realni osećaj: „ja mogu u svakom trenutku da govorim tečno“.

U daljem toku kursa, vežba se usavršavanje individualnih mogućnosti odvraćanja pažnje i metalni rad na strukturi mucanja, kao i njihova primena u svakoj situaciji.
Tehnike smanjenja stresa i uputstva o ponašanju u stresnim situacijama po SORKC modelu upotpunjuju naš rad. Učesnike seminara podstičemo da sebe namerno dovedu u neku tešku situaciju u govoru, kako bi trenirali tehniku i sve više razgrađivali svoj strah od mucanja. U međusobnim razgovorima u okviru grupe razmenjuju se iskustva o tim situacijama i potencira se važnost kotinuirane i konsekventne primene naučenih tehnika. Ohrabrujemo svakog učesnika da eventualne - čak verovatne – neuspehe vide i prihvate kao izazov da dalje rade na sebi, uz moto: kamen spoticanja pretvaramo u kamen temeljac!

Vrlo važnim aspektom smatramo rad na sticanju sposobnosti da postanemo svesni svojih dubokih osećanja straha, stida i povređenosti, te da ih transformišemo, kako bi smo mogli da se ponašamo i govorimo slobodnije i autentičnije. U ovom segmentu se radi individualno, prema uzrastu i zrelosti svakog učesnika ponaosob.

Težište našeg rada sa ljudima koji mucaju

 • Povećanje osećaja samopoštovanja
 • Uvežbavanje tečnog govora pomoću vežbi disanja i odvraćanja pažnje
 • Reprogramiranje duhovne i emocionalne strukture mucanja
 • Podsticanje unutrašnjeg mira pomoću meditacije i tehnika opuštanja
 • Prevazilaženje unutrašnjih i spoljnih otpora
 • Svesnost o sopstvenim osećajima i načinu na koji se oni izražavanju
 • Transfer naučenog u svakodnevni život

Naknadni treninzi

Tokom osnovnog seminara učesnici uče i uvežbavaju mnoge tehnike i vežbe za savladavanje mucanja. Pored ovoga, kao podrška u utvrđivanju naučenog, na raspolaganju vam stoji mogućnost da posećujete naše redovne seminare u kraćem trajanju i da budete prisutni samo nekoliko dana, prema vašim mogućnostima. Zainteresovani za rešavanje svog problema mucanja ovim dobijaju vrlo vrednu podršku po završetku osnovnog seminara.

Osim toga, podstičemo komunikaciju i kontakte između učesnika seminara i formiranje radnih grupa. Svakom učesniku osnovog seminara po završetku na raspolaganju stoji besplatno telefonsko savetovanje. Ukoliko to nije moguće u trenutku, zbog podudaranja termina, biće vam ponuđen termin za razgovor u najkraćem mogućem roku.

Ciljevi u savlađivanju mucanja

Mi želimo da se svesno suočimo sa našim mucanjem, da svoje probleme u govoru posmatramo sa pozitivnog aspekta, da ponovo otkrijemo svoje sposobnosti za stvaranje društvenih kontakata i da uživamo u njima. Želimo da naučimo tehnike koje su primenjive u svakodnevnom životu, kako bi smo u svakoj situaciji mogli da govorimo tečno. Želimo da ublažimo ili potpuno da zaboravimo naše duboko usađene strahove da ćemo biti ismejani i poniženi, kao i sram koji se iz tih osećanja razvio.

Želimo sebi i drugima da dokažemo da smo u stanju da govorimo tečno i da to i činimo. Uz uporan i dosledan trening, tokom vremenskog perioda koji je primeren našem stepenu mucanja, držaćemo svoje mucaje mentalno i emocionalno pod kontrolom. Ako nastavimo i dalje da radimo na tome, postoje dobre šanse da nas svi strahovi od govora konačno napuste. Tada nam više neće biti potrebne nikakve tehnike!

Seminari

Dugoročan, kontinuirani rad na savlađivanju problema mucanja je kod većine ljudi pogođenih ovim problemom svakako neophodan i svrsishodan. Iz ovog razloga smo naš trening protiv mucanja koncipirali kao dugoročnan, jednogodišnji trening. Više o ovome možete pročitati u odeljku: Koncept.

Kako je organizovan Trening protiv mucanja?

Naše 5-7 dnevne seminare možete posećivati bilo kao osnovne seminare (u celini), bilo na dnevnoj bazi, u svrhu obnavljanja i utvrđivanja naučenog. U najvećem broju slučajeva preporučujemo da se poseti nekoliko kompletnih seminara u određenom vremenskom intervalu. Kasnije, već prema individualnom napretku terapije, može biti dovoljno i nekoliko pojedinačnih dana, na primer vikend.

U okviru ponuđenih seminara mogu se koristiti i bukirati pojedinačni dani ili vikendi.

Vremenski raspored dnevnih aktivnosti na primeru dva seminarska dana

Seminari počinju po pravilu petkom u 18 sati, ukoliko nije drugačije naznačeno. Od drugog dana seminara radi se od 8.30 do 18.30 sati, sa pauzama za doručak, ručak i dve kraće pauze.

Večernjii sati koriste se za zajednički Outdoor trening (trening napolju). Ukoliko je potrebno, u večernjim satima se organizuju dodatne vežbe disanja i govora u prostorijama.

1. Veče (petak)

 • 18.00: uvodno pozdravljanje, upoznavanje i predstavljanje, snimanje videa
 • 19.15: večera
 • 20.15: uvod u vežbe disanja i trening govora
 • 22:00: završni razgovor

2. dan

 • 08.30: dinamička meditacija
 • 09.30: doručak
 • 10.30: vežbe disanja i trening govora
 • 12.00: pauza
 • 12.15: vežbe disanja i trening govora
 • 13.30: trans-meditacija
 • 14.00: ručak
 • 15.30: vežbe disanja i trening govora
 • 17.00: pauza
 • 17.15: vežbe disanja i trening govora
 • 18.30: večera
 • 20.00: psihodrama / fizičke vežbe / samospoznaja
 • 22.00: završni razgovor

Pratioci

Roditelji mogu kao pratioci svoje dece da učestvuju besplatno u svim vežbama na seminaru.

Troškovi

Cene za Trening protiv mucanja su raspoređene u tabeli prema određenoj skali. Kao "novi učesnici" važe se oni, koji nikada pre toga nisu učestovovali na nekom treningu. "Stari učesnici" ili " članovi" su oni, koji su već apsolvirali jedan osnovni seminar ili platili članarinu, i zbog toga plaćaju 75% niže cene po danu. Više o ovome možete pročitati u odeljku: Cene.

Ostali troškovi

Smeštaj i hrana nisu uračunati u cenu Treninga protiv mucanja. Ovi troškovi zavise od pojedinih smeštajnih kapaciteta, zavisno od mesta održavanja seminara.

Važno: Preporučujemo da sa sobom poneseš dovoljno udobne odeće (majice, pamučne trenerke, šorc, čarape) i sobne patike ili čarape sa gumom protiv klizanja.

Cene

Probni dan

Svaki zainteresovana osoba ima pravo jedanput da poseti jedan dan Treninga protiv mucanja po simboličnoj ceni od 30€.

Klauzula o odustajanju

Ukoliko učesnik nikada ranije nije bio na probnom treningu niti je posetio neki raniji seminar, ima pravo da odustane od učešća na treningu u okviru prvih 24 sata treninga, bez obaveze da navede razlog. U tom slučaju biće mu vraćen ranije uplaćen novac.

Novi učesnici (Berlin)

 • Članstvo (nije vremenski ograničeno, obuhvata jedan osnovni seminar i povlašćene cene za sve naredne naknadne dane Treninga)           
  1490,00 €
 • 1 osnovni seminar (petak od 18 sati do petka 16 sati, 7 dana)         
  1260,00 €
 • 1 dan (08.30 do 18.00 sati)
  190,00 €

Članovi

 • 1 dan za članove (08.30 do 18.00 sati)
  70,00 €

Naš tim

Tomas Rudolf
Diplomirani psiholog, psihoterapeut (duboko psihološki fundirana psihoterapija), saradnik Bonding-psihoterapije. Rođen je 1974. godine, od detinjstva je mucao. Školovao se za agenta osiguranja, studirao ekonomski fakultet, ima iskustva u  praksi mentalnog treninga u takmičarskom sportu. Od 1995. redovno meditira. Tomas radi kao terapeut u Klinici Adula u Obersdorfu, jednoj od najrenomiranijih psihosomatskih klinika u Nemačkoj.

Hans Libelt
Rođen je 1955. godine, muca od detinjstva. Od 1973. redovno praktikuje transcendentalnu meditaciju. Redovno učestvuje na seminarima i usavršavanjima o meditaciji. Od 1978. učestvuje u grupnim terapijama koje počivaju na dubokopsihološkoj telesnoj terapiji, stalno proširuje svoja znanja i praktična iskustva različitim tehnikama meditacije i disanja. Samostalno je razvio koncept Treninga protiv mucanja, baziranog na elementima različitih terapija i samospoznaje. Učestvovao je na Bonding seminarima u Hohgrat Klinici u Volfsfridu (Nemačka) pod vođstvom Georga Rinika.

Suzane Libelt
Rođena je 1962. godine, sertifikovani radni terapeut, majka dvoje dece, od 1986. godine redovno posećuje seminare meditacije, stručnjak je za pevanje mantri, već više godina vrlo angažovano radi sa psom-terapeutm - labradorom Oskarom. Intenzivno i neposredno već godinama prati iskustva i patnje jednog čoveka koji muca.

Kontaktiraj Školu disanja i govora Hans Libelt

Atem- und Sprechschule
Hans Liebelt
Stotterer-Training
Augustastraße 1a
58509 Lüdenscheid

+49 2351 8954097

E-Mail: e-mail

Kancelarija u Berlinu
(srpski jezik)
Telefon: +49 30 206 497 35

> Kontakt formular

X

Ich berate Dich gerne!

Hans Liebelt
Telefon:

0 23 51 - 895 40 97

Email:

info@stotterer-training.de